Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

CHÚC XUÂN

Đầu xuân khai bút vần thơ vui

Khó khăn, thử thách ắt đẩy lùi

Rạng rỡ bình minh Ngựa tung vó

Nhà nhà năm mới zui càng zui

3 nhận xét: