Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Ngân hàng và Thi hành án

Ngân hàng khác chi Thi hành án
Cũng kiếp đòi nợ đừng có than
Khi nợ khách hàng còn sung túc
Khi đòi đã hóa kiếp lầm than

Ngân hàng đâm đơn đi kiện tụng
Thu hồi Lãi Vốn quyết không dung
Trắng tay khách hàng đành bỏ trốn
Ngân hàng quyết chí truy đến cùng

Hành án ra tay giúp Ngân hàng
Phong tỏa, kê biên hết kho tàng
Đất đai, nhà cửa đem đấu giá
Ngân hàng phấn khởi hết hoang mang

Hành án đòi nợ cũng vẻ vang
Ra tay giúp được bao ngân hàng
Hết cảnh lo âu vì nợ xấu
Ngẫm Thi hành án thế mà sang!

1 nhận xét: